/विद्यार्थ्यांसाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण कॅम्प (Vaccination camp for students)

विद्यार्थ्यांसाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण कॅम्प (Vaccination camp for students)