/Eligibility no Year 2021-2022 Course B.Sc.

Eligibility no Year 2021-2022 Course B.Sc.

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2021-2022

 For Course: B.Sc.

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 AGALE RASIKA SUNIL MANGAL 1 12021108084 T002435
2 AHER ASHISH SURESH JAYSHREE 1 12021108060 T002435
3 AHER RUTUJA DATTATRAY CHHAYA 1 12021108128 T002435
4 AHIRE SWAPNIL BAPU MEERA 1 12021108130 T002435
5 AMALE SAKSHI DINANATH JAYSHREE 1 12021108135 T002435
6 ANSARI SAEENA KHATOON MOHD. MOINUDDIN HALEEMA KHATOON 1 12021108148 T002435
7 ANTHONY GLEN SADRICK MARY 1 12021108071 T002435
8 AROTE SAKSHI RAJARAM SANGITA 1 12021108064 T002435
9 AWARE AKANKSHA VIKRAM RATNA 1 12021108112 T002435
10 BAGUL MANSI MANIK SHOBHA 1 12021108121 T002435
11 BANGAR KARINA JALINDRANATH SAVITRA 1 12021108094 T002435
12 BHALERAO SAKSHI MANOJ JYOTI 1 12021188611 T007694
13 BHOSALE SIDDHI SHRAVAN SHOBHA 1 12021108118 T002435
14 CHANDRAMORE KARAN BABU PUSHPA 1 12021108091 T002435
15 CHAVARIYA MEGHA KAMAL ROMA 1 12021108159 T002436
16 DANGE KANCHAN SUNIL LEELA 1 12021108076 T002435
17 DEOKAR NIKHIL RAMDAS NIRMALA 1 12021108069 T002435
18 DHOKANE MADHURI SHARAD SAVITA 1 12021108115 T002435
19 DIVE JAYESH DNYANESHWAR MEGHA 1 12021108086 T002435
20 GADHAVE PRANJALI DNYANESHWAR JAYASHREE 1 12021108157 T002436
21 GAIDHANI TRUPTI SUDHIR SULOCHANA 1 12021108152 T002435
22 GAIKWAD ANUSHKA RAGHUNATH MAYA 1 12021108097 T002435
23 GAIKWAD DIKSHA SURAYKANT KAVITA 1 12021108079 T002435
24 GAIKWAD GANESH KAILAS JAYA 1 12021108109 T002435
25 GAIKWAD KIRAN DINKAR SAVITA 1 12021108132 T002435
26 GAIKWAD RADHA SANTOSH SAVITA 1 12021108134 T002435
27 GANDHE CHETAN DATTU JAYA 1 12021108058 T002435
28 GAWALI ATHARVA DILIP VANITA 1 12021108075 T002435
29 GAWANDE MEENAKSHI VITTHAL VAISHALI 1 12021108055 T002435
30 GHODKE GANESH RAMESH SANGITA 1 12021188602 T007694
31 GODSE ADITI ANIL ARCHANA 1 12021108101 T002435
32 GODSE VAISHNAVI PRADEEP URMILA 1 12021108078 T002435
33 HAGAWANE SAKSHI GORAKH JAYSHREE 1 12021108129 T002435
34 HAGAWANE SUJAY SHIVAJI MANISHA 1 12021108147 T002435
35 HANDORE RITU SHANTARAM VANDANA 1 12021108105 T002435
36 HARAK SHITAL ANNASAHEB RADHA 1 12021108087 T002435
37 JACHAK ADITI JUGANU DURGA 1 12021108083 T002435
38 JADHAV ABHAY DEVIDAS YOGITA 1 12021108107 T002435
39 JADHAV ANIRUDDHA UDAY SHALINI 1 12021108106 T002435
40 JADHAV KAJAL GAUTAM USHA 1 12021163793 T004892
41 JADHAV POOJA UTTAM SANGITA 1 12021108095 T002435
42 JADHAV VISHAL BHAUSAHEB REKHA 1 12021108093 T002435
43 JUNDRE SAPANA SHIVAJI SHOBHA 1 12021108080 T002435
44 KADAM NAKUL SANDEEP DHANASHREE 1 12021108124 T002435
45 KAJALE LIMAYA RAJESH CHHAYA 1 12021188609 T007694
46 KALE ARTI BHAUSAHEB VANDANA 1 12021108092 T002435
47 KALE ROHINI SOMNATH SHOBHA 1 12021108089 T002435
48 KALE SUMIT SANJAY ARCHANA 1 12021108117 T002435
49 KANDEKAR VAISHNAVI RAVINDRA VAISHALI 1 12021188610 T007694
50 KARANJKAR GAYATRI ATMARAM GEETA 1 12021108140 T002435
51 KARANJKAR JYOTI SANJAY DIPALI 1 12021108068 T002435
52 KARANJKAR SANIKA SACHIN POONAM 1 12021108139 T002435
53 KARPE PRASAD VIJAY KAVITA 1 12021108110 T002435
54 KASAR AJAY SHREEKRUSHNA MANGAL 1 12021108111 T002435
55 KHAN BUSHARA PARVEZ KHAN SAMEENA 1 12021188607 T007694
56 KHAN HUMAIRA AIJAZ MOMIN RIZWANA 1 12021108066 T002435
57 KHATALE ADITYA VISHNU SHAILA 1 12021108057 T002435
58 KOHOKADE ADITI UTTAM NISHA 1 12021163792 T004892
59 KUMARI RASHMI M K MISHRA NIRU DEVI 1 12021108151 T002435
60 KUTE KANCHAN ARUN JYOTI 1 12021108120 T002435
61 MAHALE NEHA RAVIKANT LALITA 1 12021188601 T007694
62 MOJAD NIKHIL RANGNATH ROHINI 1 12021108056 T002435
63 MUTHAL PRATIKSHA PRABHAKAR SARLA 1 12021108114 T002435
64 MUTHAL SHITAL RAMDAS SARLA 1 12021108125 T002435
65 NADAF SAMIRA RAJHUSSAIN ANARKALI 1 12021108088 T002435
66 NAIK YOGITA SANJAY SWATI 1 12021188604 T007694
67 NANEKAR URMILA SHASHIKANT SHEETAL 1 12021108122 T002435
68 NARWADE SHITAL GAUTAM VARSHA 1 12021108154 T002436
69 NAVALE SAKSHI DHANANJAY USHA 1 12021108108 T002435
70 NIGAL SANKET GULAB SHARDA 1 12021108077 T002435
71 NISAL ADARSH JAGDISH VARSHA 1 12021108113 T002435
72 NISAL GAYATRI YUVRAJ SARLA 1 12021108061 T002435
73 NISAL SIDDESH BABAN SARLA 1 12021108123 T002435
74 NISAL SWAPNIL ARUN INDU 1 12021108082 T002435
75 NISAL TANUJA AMBADAS MANGAL 1 12021108143 T002435
76 PALDE POOJA SUNIL SHARDA 1 12021108119 T002435
77 PASWAN ANUJ MERATH PUSHPADEVI 1 12021108103 T002435
78 PAWAR GAYATRI DATTATRAY MIRA 1 12021163796 T004892
79 PORJE SAKSHI RAMDAS SUNITA 1 12021163791 T004892
80 RATHOD PALAK GAJENDRASING PRABHA 1 12021163794 T004892
81 ROKADE NIKITA SURESH JAYSHREE 1 12021108102 T002435
82 SAHANE ASHWINI RAJENDRA JAYA 1 12021108149 T002435
83 SAHU VARUN NARESH HEMLATA 1 12021108131 T002435
84 SALVE ADITYA ARUN SHEETAL 1 12021108063 T002435
85 SALVE BUDHABUSHAN SANTOSH SUNITA 1 12021108104 T002435
86 SARODE SNEHA RAVI MADHURI 1 12021108156 T002436
87 SATHE KAVEREE SUDHAKAR ANITA 1 12021108158 T002436
88 SAYYAD ALISHA SAJJAD ALI SHABANA 1 12021108136 T002435
89 SHAIKH AFSANA BABU NOORJAHAN 1 12021108096 T002435
90 SHAIKH MIZABA JUBER NASIM 1 12021188605 T007694
91 SHEJWAL RISHIRAJ RAJENDRA SUNITA 1 12021108160 T002436
92 SHELKE AISHWARYA TUKARAM SAVITA 1 12021108146 T002435
93 SHELKE SAKSHI SURYABHAN SAVITA 1 12021108133 T002435
94 SHINDE AKSHADA SANTOSH SUNITA 1 12021108090 T002435
95 SHINDE GAYATRI KAILAS NILIMA 1 12021108127 T002435
96 SHINDE NEHA DNYNESHWAR SUNITA 1 12021108065 T002435
97 SHINDE SAURAV SANJAY SUNITA 1 12021108098 T002435
98 SHINDE YASH BALU MANISHA 1 12021108067 T002435
99 SONAWANE PRAJWAL SURESH ARCHANA 1 12021163795 T004892
100 SONAWANE PRATIKSHA SUBHASH SANGITA 1 12021108085 T002435
101 THAKRE DHANASHRI YOGESH SEEMA 1 12021108150 T002435
102 THUBE HARSH VIJAY INDUMATI 1 12021188608 T007694
103 TOCHE NIKITA KISAN SHOBHA 1 12021108100 T002435
104 TUPE GOKUL PANDIT SANGITA 1 12021108074 T002435
105 UKARDE VIKRANT VILAS SHUSHMA 1 12021188606 T007694
106 VARADE HARSHADA DNAYANDEV SUNITA 1 12021108073 T002435
107 WADKAR PRIYA SURESH ROHINI 1 12021188603 T007694
108 WAGHMARE VAISHNAVI ARJUN USHA 1 12021108059 T002435
109 WAJE MADHURI ARUN SUVARNA 1 12021108141 T002435
110 WAJE POOJA BAJIRAO LATA 1 12021108138 T002435
111 WANKHADE ADITYA JAYSINGH NITA 1 12021108153 T002436
112 YADAV VARUN SONU BHARTI 1 12021108116 T002435
113 ZANKAR ANKUR ARUN CHHAYA 1 12021108099 T002435

SYBSC

Sr.No                                              Student Name                                                                            Mother Name                                                Year                                                Eligibility No      List ID
114                              ABHISHEK SAPEHIA RAJESH KUMAR                                                        SEEMA SAPEHIA                                                   2                                                  12021188614  T007695
115                              KALE PRANALI SANJAY                                                                                       RATNAMALA                                                      2                                                   12021188615 T007695
116                              MANE SHITAL BHAGWAN                                                                                      SANGITA                                                         2                                                    12021188612 T007695
117                              MUTHAL ASHUTOSH SHANKAR                                                                        KANCHAN                                                        2                                                    12021108161 T002437
118                              NAIDU GAYATRI DHIRAJ                                                                                          REKHA                                                            2                                                    12021188613 T007695
119                              PATIL BHARAT DAGADU                                                                                   SUNANDABAI                                                       2                                                   12021163798 T004901