/Eligibility Numbers List B.C.A. (Science) for Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List B.C.A. (Science) for Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for Academic Year : 2022-2023
For Course: B.C.A. (Science)

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 AHER PRERANA SHIVAJI ARCHANA 1 12022083200 T221001400
2 AHER SEJAL BHAUSAHEB JAYSHREE 1 12022083216 T221001400
3 AHER SHRUTI RAJENDRA POOJA 1 12022083212 T221001400
4 AHER VEDANTI NITIN ARCHANA 1 12022083198 T221001400
5 AHIRE BADAL KISHOR REKHA 1 12022083214 T221001400
6 ALATE SAKSHI PRAKASH MANGAL 1 12022083210 T221001400
7 AVHAD SALONI NITIN JYOTI 1 12022083207 T221001400
8 BARHE SANDESH RAJESH SAVITA 1 12022083199 T221001400
9 BAVISKAR ABHISHEK PRAKASH JYOTI 1 12022129353 T221002909
10 BAVISKAR GAYATRI SACHIN SEEMA 1 12022083204 T221001400
11 BAYAS ADITI AJAYSINGH DEVISHRI 1 12022083213 T221001400
12 BHOJANE PANKAJ MUKUNDRAJ URMILA 1 12022083209 T221001400
13 BHOR SIDESH SHAHAJI DEVYANI 1 12022083205 T221001400
14 BORADE PRANJAL VISHAL SHRUTI 1 12022083215 T221001400
15 BORASTE NIKITA SUBHASH ANITA 1 12022083208 T221001400
16 BORSE JAY KAILAS USHA 1 12022083201 T221001400
17 DANGE RUSHIKESH RAVINDRA PUSHPA 1 12022129355 T221002912
18 DEORE SIDDHESH DNYANDEV MINAKSHI 1 12022083203 T221001400
19 DESALE JAYASHRI PRAVIN NAMRATABAI 1 12022083211 T221001400
20 DESALE SNEHAL JAYWANT GEETANJALI 1 12022083206 T221001400
21 DESHMUKH PRERNA SANDIP CHHAYA 1 12022083202 T221001400
22 DESHMUKH SHARAYU AJIT GAURI 1 12022083217 T221001400
23 DESHMUKH SHRIKANT SANTOSH LATA 1 12022083242 T221001400
24 DHAMALE DHANANJAY YOGESH SHOBHA 1 12022083248 T221001400
25 DIVATE DHANASHREE DATTU LEELA 1 12022083243 T221001400
26 GIRASE RUSHIKESH MAHENDRA SARLABAI 1 12022083244 T221001400
27 GODSE PRANAV RAVI DEEPA 1 12022083236 T221001400
28 GOJARE PRATHAMESH SANTOSH ARCHANA 1 12022083220 T221001400
29 GORE SAHIL SANTOSH BHAVNA 1 12022083277 T221001400
30 GORE SHIVANI SUNIL RANJANA 1 12022083267 T221001400
31 GORE SUMIT RAJENDRA SONAL 1 12022083223 T221001400
32 IKADE KRUTADNYA SOMNATH DNYANESHWARI 1 12022083269 T221001400
33 JADHAV MOHINI PARASHRAM YOGITA 1 12022083233 T221001400
34 KADAM AAKASH PRAKASH ANITA 1 12022083245 T221001400
35 KADAM MITALI VILAS REKHA 1 12022083250 T221001400
36 KALOGE SHRUTI PRADIP SUNITA 1 12022083228 T221001400
37 KALOGE SWAPNIL VASANT ANITA 1 12022083226 T221001400
38 KAMANKAR SARANG GOPAL SARIKA 1 12022083235 T221001400
39 KANADE TEJAS VIJAY SONIYA 1 12022083219 T221001400
40 KARDILE NIKITA JAGANNATH BHARATITAI 1 12022083272 T221001400
41 KARDILE RUSHIKESH JAGANNATH BHARATITAI 1 12022083238 T221001400
42 KARDILE SAMRUDDHI GORAKH ASHVINI 1 12022083262 T221001400
43 KHAIRE NIKITA DIPAK SUREKHA 1 12022083227 T221001400
44 KHAIRNAR KALPESH DHARMA MANISHA 1 12022083246 T221001400
45 KHALKAR PRATIK DATTATRAY RANJANA 1 12022129354 T221002912
46 KOLHE SHWETA CHANDRABHAN JAYASHRI 1 12022083222 T221001400
47 KOLHE VISHAKHA RANJIT KALPANA 1 12022083229 T221001400
48 KUWAR BHAGYASHRI HEMANT VAISHALI 1 12022083252 T221001400
49 LANDGE AISHWARYA DILIP SUVARNA 1 12022083230 T221001400
50 LONDHE KARAN SANJAY NANDINI 1 12022083275 T221001400
51 MAHTO RAJU RANJEET PINKY 1 12022083241 T221001400
52 MARATHE PRADNYA MAHESH MADHURI 1 12022083247 T221001400
53 MORADE MANASI SUNIL SHARADA 1 12022083240 T221001400
54 NAVARE JIDNYASA YOGESH KAVITA 1 12022083263 T221001400
55 NIKAM HARSH DILIP CHANDRAKALA 1 12022083271 T221001400
56 NIPHADE KUNAL ARJUN SUREKHA 1 12022083237 T221001400
57 PALADE RUSHIKESH SHANTARAM ALKA 1 12022083253 T221001400
58 PANGAVHANE VAISHNAVI KIRAN REKHA 1 12022083254 T221001400
59 PATIL CHETAN SANJAY VIJAYA 1 12022083276 T221001400
60 PATIL JAY DINKAR POOJA 1 12022083257 T221001400
61 PATIL JAYESH WALMIK MEERA 1 12022083239 T221001400
62 PATIL KALYANI SHYAM MAYA 1 12022083259 T221001400
63 PATIL KHUSHI SURESH PRATIBHA 1 12022083273 T221001400
64 PATIL SARTHAK MANOJ SARIKA 1 12022083268 T221001400
65 PATIL SHIVPRASAD ANIL SHEETAL 1 12022083274 T221001400
66 PAWAR ADITYA DIPAK VAISHALI 1 12022083224 T221001400
67 PISE SARTHAK MUKUND KALPANA 1 12022083231 T221001400
68 PORJE AAKASH SHASHIKANT RUPALI 1 12022083218 T221001400
69 POTE SHUBHAM RAJARAM MINA 1 12022083261 T221001400
70 RAUL YASHPAL MANOJSING SUVARNA 1 12022083265 T221001400
71 ROKADE SIDDESH RAM JAYASHREE 1 12022083256 T221001400
72 SHINDE ANURAG PANDURANG JYOTI 1 12022083270 T221001400
73 SHINDE TANISHKA SATISH SAVITA 1 12022083221 T221001400
74 SHIRNATH MAYUR JAMSING REKHA 1 12022083249 T221001400
75 SHIRSATH RITESH ARUN SHITAL 1 12022083225 T221001400
76 SONI RAJ SHANKARLAL HEMA 1 12022083232 T221001400
77 SURSE YASH NANDU LALITA 1 12022083251 T221001400
78 SURVE ANISH RAVINDRA NILAM 1 12022144191 T221003375
79 SURYAWANSHI AKASH RAJENDRA KANTA 1 12022083255 T221001400
80 TAUWAR SAMRUDDHI PRAVIN VAISHALI 1 12022083260 T221001400
81 THAKARE DARSHAN DIPAK CHITRA 1 12022083234 T221001400
82 THETE BHAKTI DEEPAK YOGITA 1 12022083266 T221001400
83 THETE SAKSHI GOPINATH NIRMALA 1 12022083264 T221001400
84 UGALE MAYUR SUKDEO JAYASHRI 1 12022083280 T221001401
85 ULHALE SHUBHAM DNYANESHWAR SHAKUNTALA 1 12022083279 T221001401
86 VARADE AKSHADA NANDU REKHA 1 12022083281 T221001401
87 WAKLEKAR ANUSHKA ANAND SWATI 1 12022083278 T221001401