/Eligibility Numbers List for B.Com. Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for B.Com. Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for B.Com. Academic Year : 2022-2023

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 . SATYAJIT TRIPATHI . SUNITA TRIPATHI 1 12022082971 T221001397
2 ABHANG ROHAN SOMNATH ASHWINI 1 12022083024 T221001398
3 ADKE BHAGYSHRI KAILAS NITA KAILAS ADKE 1 12022082937 T221001397
4 ADKE POOJA SUNIL SINDHU 1 12022083052 T221001398
5 ADKE SNEHAL BABURAO SUNITA 1 12022082940 T221001397
6 ADKE SWATI BABURAO SUNITA 1 12022082948 T221001397
7 ADKE VAIBHAV NIVRUTTI MEENA 1 12022082984 T221001397
8 AGALE SHRUTI VIJAY MIRA 1 12022083004 T221001397
9 AHER SHRAVANI GANESH JAYASHREE 1 12022083023 T221001398
10 ANKITA SUDHAKAR JARAS SAVITA 1 12022082969 T221001397
11 BABU AANA SUNIL CHRISTINA 1 12022083014 T221001398
12 BAGUL SIDDHI RAJESH MANISHA 1 12022083028 T221001398
13 BANGAR PRATHMESH KADAJI SHILA 1 12022083022 T221001398
14 BARKALE GAYTRI YOGESH VAISHALI 1 12022083017 T221001398
15 BARKAND GAYATRI SANTOSH CHANDA 1 12022083046 T221001398
16 BHALERAO ADITYA KISHOR RATNAMALA 1 12022083001 T221001397
17 BHANGARE AKSHAY SANJAY RANJANA 1 12022083011 T221001398
18 BHANGARE KOMAL SANJAY RANJNA 1 12022083018 T221001398
19 BHATIA YASH ANAND SAVITA 1 12022082963 T221001397
20 BHAWAR HARSHADA VINOD KAMAL 1 12022083008 T221001397
21 BHAWAR NEHA VIJAY SAVITA 1 12022083020 T221001398
22 BHISE GANESH SAMPAT LAXMI 1 12022082989 T221001397
23 BHOR DHARINI RAMCHANDRA SAVITA 1 12022083013 T221001398
24 BHOR PRATHMESH NAMDEV CHANDRABHAGA 1 12022082996 T221001397
25 BORADE ANUSHKA TRYAMBAK SUVARNA 1 12022083033 T221001398
26 BORADE KIRTI MANIK RAJASHREE 1 12022082926 T221001397
27 BOTHE TUSHAR RAMESH ROHINI 1 12022083050 T221001398
28 CHAUHAN KIRTI SUDHIR MIRA 1 12022083015 T221001398
29 CRASTO ELIZA AVI HEMA 1 12022082931 T221001397
30 DABHADE SANJAY DATTA SANGITA 1 12022082993 T221001397
31 DANGE PRIYA SHANTARAM SARLA 1 12022083025 T221001398
32 DARANE RUSHIKESH HARISHCHANDRA RADHIKA 1 12022083030 T221001398
33 DAWANE SAMADHAN RAMESHWAR SHALUBAI 1 12022083043 T221001398
34 DEOKAR VANSHITA SUBHASH SARITA 1 12022144190 T221003374
35 DESHPANDE MANAV RATNAKAR KAVITA 1 12022083019 T221001398
36 DHADI DIVYANSHI GOKUL ASHA 1 12022082924 T221001397
37 DHAGE HARSHADA RAMESH MINA 1 12022083029 T221001398
38 DHANSHREE HARI KHARATE BABITA 1 12022082935 T221001397
39 DHERINGE VISHAL SHARAD SWATI 1 12022083049 T221001398
40 DHOKANE SIDHHANT BALWANT SUVARNA 1 12022082972 T221001397
41 DONDE SAPANA SUBHASH SEEMA 1 12022083006 T221001397
42 GAIDHANI VAISHNAVI BHAUSAHEB SANGITA 1 12022082951 T221001397
43 GAIKAR DISHA PRAVIN RESHMA 1 12022083003 T221001397
44 GAIKWAD SAKSHI VINOD SAVITA 1 12022083031 T221001398
45 GAIKWAD SHUBHAM SUNIL MANDA 1 12022083036 T221001398
46 GANGURDE AISHWARYA ANIL SUNITA 1 12022083021 T221001398
47 GANGURDE KAVERI SURESH ALKA 1 12022083012 T221001398
48 GANGURDE TEJAS JYOTIKUMAR JAYSHREE 1 12022082954 T221001397
49 GANORE SAHIL AMOL SARIKA 1 12022129352 T221002904
50 GAWANDE ARTI VILAS MANDA 1 12022083009 T221001397
51 GHODAKE ROHAN ANIL DIPA 1 12022083040 T221001398
52 GHULE NAYANA YAMAJI SHALUBAI 1 12022083047 T221001398
53 GHUSE ADITYA ASHOK RAMA 1 12022083054 T221001398
54 GITE PARIMAL GORAKHNATH SHOBHA 1 12022083035 T221001398
55 GODE MAHESH VAMAN SAVITA 1 12022144187 T221003374
56 GODSE AKANKSHA BALASAHEB SAVITA 1 12022083010 T221001398
57 GODSE ARTI BAJIRAO SUVARNA 1 12022083048 T221001398
58 GODSE KRISHNA ASHOK REKHA 1 12022082965 T221001397
59 GODSE PARINEETA DILIP MADHURI 1 12022082923 T221001397
60 GULVE DIYA KIRAN MANISHA 1 12022082986 T221001397
61 GULVE SAKSHI KHANDU KALPANA 1 12022082987 T221001397
62 GULVE SAKSHI SANJAY SHRADDHA 1 12022082961 T221001397
63 GUNJAL OMKAR BANDU VANITA 1 12022082982 T221001397
64 HAGAWANE PRASAD VISHWANATH MOHINI 1 12022083027 T221001398
65 HANDORE AKSHAY DAYARAM SANGITA 1 12022082925 T221001397
66 JADHAV ADITYA BALU NANDA 1 12022082921 T221001397
67 JADHAV MEGHA DHANAJI SARLA 1 12022083041 T221001398
68 JADHAV SAKSHI GOTIRAM AASHA 1 12022082949 T221001397
69 JADHAV SAKSHI VIJAY NIRMALA 1 12022082962 T221001397
70 JADHAV SWATI DAGADU MANDA 1 12022083055 T221001398
71 JAGTAP ATHARVA SAMADHAN SUNITA 1 12022082939 T221001397
72 JANGAM GAURAV PRABHAKAR UMA 1 12022082953 T221001397
73 JANJALKAR CHANCHAL SURESH JAYASHRI 1 12022082932 T221001397
74 JEJURKAR SAI RAJESH KAVITA 1 12022082958 T221001397
75 KADAM DURGESH SOMNATH SAVITA 1 12022083026 T221001398
76 KADAM SHRAVANI SOMNATH SAVITA 1 12022083034 T221001398
77 KADARE PRACHI PRASHANT MANISHA 1 12022083053 T221001398
78 KAKADE SNEHA DEEPAK SATYABHAMA 1 12022083007 T221001397
79 KALANTRI SAMARTH MAHESH YOGITA 1 12022083038 T221001398
80 KALE RADHIKA KERU KAVITA 1 12022083037 T221001398
81 KANCHAR MANGESH RAJARAM SUREKHA 1 12022082976 T221001397
82 KANDARE AKANSHA ASHOK NISHA 1 12022083039 T221001398
83 KANGANE ABHISHEK UTTAM SUNITA 1 12022083044 T221001398
84 KANOJIYA AMAN RAJESH PRIYA 1 12022082945 T221001397
85 KANOJIYA SAKSHI SURESH ASHA 1 12022083045 T221001398
86 KARANJKAR SHRUTIKA VILAS SAVITA 1 12022082934 T221001397
87 KASAR GAYATRI DATTU VIMAL 1 12022082942 T221001397
88 KASAR MITESH VINAYAK SUVARNA 1 12022083016 T221001398
89 KASAR ROHIT BHAUSAHEB VAISHALI 1 12022082967 T221001397
90 KASAR ROSHAN TUKARAM RATANA TUKARAM KASAR 1 12022082974 T221001397
91 KEDAR PRATIKSHA NANDKUMAR RENUKA 1 12022083032 T221001398
92 KEDAR RUSHIKESH DEEPAK SUVARNA 1 12022144189 T221003374
93 KEDARE VIDYA NIMBA JYOTI 1 12022082983 T221001397
94 KHAIRE PRATHAMESH PRAVIN RADHA 1 12022082950 T221001397
95 KHAIRNAR CHETAN SANJAY AARATI 1 12022083051 T221001398
96 KHAIRNAR JAYESH UMESH MANISHA 1 12022083042 T221001398
97 KHAN SHIFA RIZWAN SHABNUR 1 12022082946 T221001397
98 KHOBE HARSHADA RAJKUMAR KAMAL 1 12022083056 T221001398
99 KOKATE TEJAS NANDKUMAR CHHAYA 1 12022083096 T221001398
100 KOTHULE ANUSHKA RAJU VARSHA 1 12022082978 T221001397
101 KOTHULE MEGHA RAMESH SHOBHA 1 12022082980 T221001397
102 KURKUTE DIKSHA DILIP DIPIKA 1 12022083071 T221001398
103 LOKHANDE GAYATRI GAJANAN PARAVATIBAI 1 12022083070 T221001398
104 LUNGSE SWAYAM SACHIN RADHA 1 12022082936 T221001397
105 MALI HARSHAL BHAIDAS KAVITA 1 12022082977 T221001397
106 MALI OM ROHIDAS SAVITA 1 12022083065 T221001398
107 MANDLIK PRASAD VIJAY MANISHA 1 12022082918 T221001397
108 MANJULE RUSHIKESH PRAKASH RESHMA 1 12022082938 T221001397
109 MANSURI TAMANNA JALIL RUBINA 1 12022082992 T221001397
110 MATE PRIYA KAILAS SHOBHA 1 12022082944 T221001397
111 MONDHE SHRADHA SHIVAJI ASHA 1 12022082928 T221001397
112 MORE MOHINI RAMKISAN SUNITA 1 12022083057 T221001398
113 MORE PRATIKSHA PRALHAD SAVITA 1 12022083088 T221001398
114 MORE RITESH PRAMOD SANGEETA 1 12022082999 T221001397
115 MORE RUTIK SURESH BHARATI 1 12022082973 T221001397
116 MUNNUSWAMI VIVIAN JOSEPH JAIRAM RITA 1 12022082929 T221001397
117 MUTHAL JAYSHRI SUDAM MUKTA 1 12022082998 T221001397
118 MUTHAL PRASAD ROHIDAS INDU 1 12022083061 T221001398
119 OTURKAR SARVADNYA MAKRAND SONALI 1 12022082933 T221001397
120 PAGERE TEJAS PARASHRAM SANGITA 1 12022082952 T221001397
121 PAL AMAN RAMSURAT SEETADEVI 1 12022144188 T221003374
122 PALDE SAMRUDDHI MANIK ARUNA 1 12022082956 T221001397
123 PALDE SEJAL VIJAY SUVARNA 1 12022082915 T221001397
124 PARDESHI GAYATRI KAILASH RADHA 1 12022083058 T221001398
125 PARDESHI REVATI ANAND PRIYA 1 12022083081 T221001398
126 PARDESHI SUJAL RAJU PRITI 1 12022083087 T221001398
127 PASSI MANISHA RAMAADHAR MAYA 1 12022082997 T221001397
128 PATOLE PRIYANKA DATTU SAVITA 1 12022082919 T221001397
129 PAVSHE ARCHANA RAMDAS REKHA 1 12022083092 T221001398
130 PAVSHE SANDIP SUBHASH ANITA 1 12022082975 T221001397
131 PAWAR SACHIN PRAKASH ASHA 1 12022083066 T221001398
132 PAWAR VICKY POONAMCHAND DURGA 1 12022083084 T221001398
133 PINJARI MAHIN ASFAK RIZWANA 1 12022083085 T221001398
134 PORJE PRATIK SHAM VANITA 1 12022082966 T221001397
135 PORJE TEJAL DNYANESHWAR ANITA 1 12022082970 T221001397
136 PORJE VIVEK DNYANESHWAR YOGITA 1 12022082922 T221001397
137 RAJPUT HARSHITA DEEPAK VANDANA 1 12022082957 T221001397
138 RAJPUT SURUCHI PANKAJ SONALI 1 12022083072 T221001398
139 RAO SAKSHI DNYANESHWAR NANDA 1 12022083079 T221001398
140 RATHOD SHITAL PRAKASH SHOBHA 1 12022083076 T221001398
141 REVGADE ROHIT RAJENDRA MANISHA 1 12022083059 T221001398
142 RODE AKASH LAXMAN VANITA 1 12022083095 T221001398
143 ROKADE SWAPNIL SUBHASH ARUNA 1 12022082988 T221001397
144 SAHANE BHAVANA PRAKASH GAYABAI 1 12022082979 T221001397
145 SAHANE DARSHAN RAMDAS USHA 1 12022083094 T221001398
146 SAHANE VARSHA YASHWANT DURGABAI 1 12022082947 T221001397
147 SAHANE VRUSHALI YADAV MANGALA 1 12022083064 T221001398
148 SAINDANE YASH GAUTAM BHARTI 1 12022083073 T221001398
149 SALUNKE SANJANA RAJARAM SANGITA 1 12022082968 T221001397
150 SAMORE SHRADHA GORAKH ALKA 1 12022082917 T221001397
151 SANADE SAPNA PANDURANG KAVITA 1 12022082955 T221001397
152 SANAP SNEHA SATISH SHALINI 1 12022083077 T221001398
153 SATALE ARPAN LAYAKAT LEELA 1 12022082981 T221001397
154 SATPUTE SHRADDHA PRAMOD NANDA 1 12022083090 T221001398
155 SHAIKH HUJEFA MUJIB AYESHA 1 12022082943 T221001397
156 SHAIKH KASHAF AKIL TASLIMA 1 12022083067 T221001398
157 SHAIKH KASHPHIYA JALAL SHAHEEN 1 12022083082 T221001398
158 SHAIKH RECHAL MILAN MERRY 1 12022083062 T221001398
159 SHAIKH ROSHANI AAZAD SIMRAN 1 12022082920 T221001397
160 SHAIKH SHAINA MEHAMOOD REHANA 1 12022083074 T221001398
161 SHARMA KAJAL KUMARI SUDARSHAN SUNITA DEVI 1 12022082994 T221001397
162 SHARMA SONIYA BRIJMOHAN SINDHU 1 12022083083 T221001398
163 SHELAR VAIBHAV SONU BHARATI 1 12022082930 T221001397
164 SHELKE AISHWARYA DIGAMBAR VANITA 1 12022083089 T221001398
165 SHINDE ASHWINI RAJESH SAPNA 1 12022082964 T221001397
166 SHINDE OMKAR SUKDEV JIJABAI 1 12022082995 T221001397
167 SHINDE PALLAVI DATTATRAY MIRA 1 12022083080 T221001398
168 SHINDE PRATHMESH PRABHAKAR ASHA 1 12022082927 T221001397
169 SHINDE RAHUL RAMDAS SAVITA 1 12022083000 T221001397
170 SHINDE RAHUL SURESH BHARATI 1 12022083063 T221001398
171 SHINDE YOGESH ARJUN VIMAL 1 12022082916 T221001397
172 SINGH GAYATRI SATENDRA SANGITA 1 12022083068 T221001398
173 SONAWANE ATUL RAJU MANISHA 1 12022083086 T221001398
174 SURASE APURVA DEEPAK SANDHYA 1 12022082941 T221001397
175 SWAMI JYOTSNA ANIL LALITA 1 12022083060 T221001398
176 TALAPE MADHURI TANAJI SANGITA 1 12022083078 T221001398
177 TAPASE BHAVESH DEEPAK JAYSHREE 1 12022082985 T221001397
178 THAPA PUNIT RAMBAHADUR AMRUTA 1 12022083002 T221001397
179 TOCHE SAKSHI DATTU VANDANA 1 12022082991 T221001397
180 TUPE SURAJ DATTU SINDHU 1 12022082960 T221001397
181 VALMIKI DEEPAK JAIBEER MEENA 1 12022083091 T221001398
182 WAGH SUNIL DATTU YASHODA 1 12022082959 T221001397
183 WAGH VISHAL DATTU YASHODA 1 12022082990 T221001397
184 WANKHADE PAYAL VINOD MANGALA 1 12022083075 T221001398
185 WARUNGASE AISHWARYA SUNIL MEENA 1 12022083069 T221001398
186 YADAV VAISHNAVI SUBHASH SARLA 1 12022083093 T221001398
187 ZANKAR PIYUSHA RAMDAS KAVITA 1 12022083005 T221001397