/Eligibility Numbers List for B.Sc. Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for B.Sc. Academic Year : 2022-2023

Eligibility Numbers List for B.Sc. Academic Year : 2022-2023

Sr.No Student Name Mother Name Year Eligibility No List ID
1 ADKE GAYATRI NARENDRA PRIYA 1 12022083110 T221001399
2 ADKE SIDDHI RAJARAM VANDANA 1 12022083144 T221001399
3 AGALE HINDAVI VILAS JAYSHREE 1 12022083101 T221001399
4 AWARI PAYAL BALU SATYABHAMA 1 12022083188 T221001399
5 BAIRAGI ABHIJEET SANTOSH MANISHA 1 12022083177 T221001399
6 BALKAWADE VISHWANI SATISH SAVITA 1 12022083162 T221001399
7 BANKAR TANMAY RAJENDRA VIDYA 1 12022083169 T221001399
8 BANSODE UJWALA PRAKASH SANGEETA 1 12022083154 T221001399
9 BARKALE MOHINI RAOSAHEB MANGLA 1 12022083138 T221001399
10 BARVE SHWETA BALRAJ CHITRA 1 12022083140 T221001399
11 BHALERAO DEVYANI NARAYAN VANDANA 1 12022083174 T221001399
12 BHALERAO NAKUL AJAY SHITAL 1 12022083197 T221001399
13 BODAKE OMKAR VALU MANGAL 1 12022083182 T221001399
14 BORADE DIMPAL HAUSHIRAM NIRMALA 1 12022083117 T221001399
15 BORADE TEJASWINI SANJAY USHA 1 12022083186 T221001399
16 CHAVANKE SAMRUDDHI SANJAY ANITA 1 12022083147 T221001399
17 CHOUDHARY SAMRUDDHI SANJAY SHEELA 1 12022083108 T221001399
18 DALVI AARTI BALU LILABAI 1 12022083187 T221001399
19 DAS MUKESH VIJAY POOJA 1 12022083180 T221001399
20 DHADI RINKU GOKUL ASHA 1 12022083105 T221001399
21 DHISALE OMKAR RAJKUMAR CHANDRAKALA 1 12022083125 T221001399
22 EKMODE ATHARVA GAJENDRA VANDANA 1 12022083112 T221001399
23 GANGURDE PRANALI JAYWANT ROHINI 1 12022083196 T221001399
24 GATKAL PRATIKSHA KESHAV MANISHA 1 12022083159 T221001399
25 GAWALI ROHINI SHIVHAR ASHABAI 1 12022083156 T221001399
26 GAYKAR ROHIT SITARAM NIRMALA 1 12022083163 T221001399
27 GHATE KRUPA GORAKH SUNANDA 1 12022083170 T221001399
28 GHODEKAR ASHWINI SHARAD GAYATRI 1 12022083151 T221001399
29 GITE PRATIKSHA HEMANT CHETNA 1 12022083131 T221001399
30 GODE MOHINI LAXMAN JYOTI 1 12022083106 T221001399
31 GOSAVI SAMRUDDHI SANDEEP PRAMILA 1 12022083171 T221001399
32 JADHAV CHAITANYA VIJAY MANGALA 1 12022083113 T221001399
33 JADHAV DEEPALI KAILAS MANISHA 1 12022083150 T221001399
34 JADHAV TANISHA VIJAY MEGHA 1 12022083184 T221001399
35 JADHAV VAISHNAVI SANTOSH USHA 1 12022083142 T221001399
36 JOGDAND GAYATRI SHRIRAM MANGLA 1 12022083173 T221001399
37 JUNDRE DIKSHA RAMESH SAVITA 1 12022083165 T221001399
38 JUNDRE POOJA SHANKAR ASHA 1 12022083152 T221001399
39 KALAL ADITI SHANKAR MAYA 1 12022083123 T221001399
40 KALE RUCHA AMBADAS MANISHA 1 12022083129 T221001399
41 KASAR ARPITA DATTATRAY KALPANA 1 12022083116 T221001399
42 KATKADE ADITYA KAILAS BHARATI 1 12022083114 T221001399
43 KHADE SNEHA VINOD KAMAL 1 12022083107 T221001399
44 KOKATE SHREYA RAJENDRA SANGITA 1 12022083191 T221001399
45 KOLTE HARSHA DNYANESHWAR LATABAI 1 12022083122 T221001399
46 KUKADE RAHUL SOMNATH MANISHA 1 12022083175 T221001399
47 MARATHE SHIVAM PRASHANT SANJYOTI 1 12022083160 T221001399
48 MHAISDHUNE SHRAVANI KIRAN SUNITA 1 12022083139 T221001399
49 MHASKE SIDDHI TUSHAR SARIKA 1 12022083098 T221001399
50 MHASKE VAISHANVI RAMNATH VANITA 1 12022083155 T221001399
51 MOHITE SHRUTI SANTOSH RANI 1 12022083119 T221001399
52 MORE VARUN UMESH CHARUSHILA 1 12022083102 T221001399
53 MUNDHE SEEMA DEVANAND UJJWALA 1 12022083097 T221001399
54 MUNDHE SOURABH VIJAY VANDANA 1 12022083148 T221001399
55 NAGARE SUMITA UKHAJI LANKA 1 12022083149 T221001399
56 NARAVHAL POOJA VIJAY SINGH SEEMA DEVI 1 12022083120 T221001399
57 NARWADE SNEHA KAILAS SAVITA 1 12022083133 T221001399
58 NATHE PRANIT BHAUSAHEB BHARTI 1 12022083118 T221001399
59 NEHE ASHWINI SANJAY TARA 1 12022083178 T221001399
60 NIKAM SNEHA RAVINDRA SONALI 1 12022083135 T221001399
61 NUNSE KASHISH PRAKASH JYOTI 1 12022083137 T221001399
62 PALANDE DIKSHA HEMANT KAVITA 1 12022083161 T221001399
63 PALDE PRATIK RAJENDRA SUNITA 1 12022083128 T221001399
64 PARKAR ASHISH PRAVIN MERINA 1 12022083111 T221001399
65 PATEL LAYBA EKBAL KAUSAR 1 12022083179 T221001399
66 PATEL SANIYA SAJID JARINA 1 12022083143 T221001399
67 PATEL SAYMA NISAR SAMINA 1 12022083130 T221001399
68 PATIL OMKAR YUVRAJ ASHWINI 1 12022083168 T221001399
69 PATIL PRATHMESH MANGESH SUJATA 1 12022083166 T221001399
70 PATOLE TEJAL ASHOK MIRA 1 12022083103 T221001399
71 PAWAR CHAITALI KISAN USHA 1 12022083124 T221001399
72 PAWAR RUSHIKESH UTTAM MANGAL 1 12022083157 T221001399
73 PAWAR SAKSHI SANJAY ASHWINI 1 12022083158 T221001399
74 PAWAR TANMAY TULSHIDAS VAISHALI 1 12022083104 T221001399
75 PORJE ABHILASHA DEEPAK NIKITA 1 12022083181 T221001399
76 RATHOD GANESH VIJAY VINA 1 12022083127 T221001399
77 RATHOD PAYAL INDAL SUNITA 1 12022083099 T221001399
78 SAHANE SHUBHAM NIVRUTTI YASHODA 1 12022083190 T221001399
79 SAINDANE OJASWINI RAJENDRA RAJESWARI 1 12022083100 T221001399
80 SALVE JAYESH VIVEK KANCHAN 1 12022083167 T221001399
81 SANGALE RAHUL SHANTARAM KAMAL 1 12022083192 T221001399
82 SAYYED SANIYA RIYAZ RAFEEQUA 1 12022083193 T221001399
83 SAYYED TASNEEM AZIM FAMIDA 1 12022083146 T221001399
84 SHAIKH IMROZ SALAMUTULLAH RAEESA 1 12022083136 T221001399
85 SHAIKH IQRA SALAMATULLAH RAEESA 1 12022083153 T221001399
86 SHAIKH SOHAIL SIRAJ REHANA 1 12022083172 T221001399
87 SHINDE PRAGATI SANJAY SULOCHANA 1 12022083183 T221001399
88 SHRADHA SANDEEP ZANKAR REENUKA 1 12022083141 T221001399
89 SONAWANE PRAGATI MAHENDRA SANGEETA 1 12022083145 T221001399
90 SURYAWANSHI DIVYA SUDHAKAR MANGAL 1 12022083134 T221001399
91 TAMBE TRUPTI RAVINDRA ANITA 1 12022083115 T221001399
92 TUPE HARSHAL PRABHAKAR KAMAL 1 12022083109 T221001399
93 UGALE OM SANJAY SUNITA 1 12022083132 T221001399
94 WAKCHAURE VAISHNAVI UTTAM JAYASHRI 1 12022083195 T221001399
95 YADAV ANKUSH SHATROHAN GAYATRI 1 12022083164 T221001399
96 YADAV SHRAVANI VILAS KANCHAN 1 12022083194 T221001399
97 ZANKAR SAKSHI SACHIN ANITA 1 12022083126 T221001399