/PSYCHOLOGY PPT

PSYCHOLOGY PPT

Sr.No Topic Link
1 Perspective Of Psychology Perspectives of Psychology
2 Psychology In India Psychology in India
3 आरोग्याचे जैव मनोसामाजीक प्रारूप आरोग्याचे जैव मनोसामाजिक
4 दीर्घकालीन आजार दीर्घकालीन आजार
5 मनोमापण वर्गीकरण व गुणधर्म मनोमापन- वर्गीकरण व गुणधर्म

 

6 मनोमापन मनोमापन
7 मानसशास्त्राच्या अभ्यासाची क्षेत्रे मानसशास्त्राच्या अभ्यासाची क्षेत्रे
8 मानसशास्त्राच्या अभ्यासातील दृष्टीकोन मानसशास्त्राच्या अभ्यासातील दृष्टीकोन
9 मानसशास्त्राच्या संशोधन अभ्यास पद्धतीतून वर्तन समजून घेणे मानसशास्त्रातील अभ्यासपद्धती