Form for Vaccination details of Students (under Savitribai…

सावित्रीबाई फुले विद्यापीठामार्फत कॉरोना प्रतिबंधात्मक लस घेतलेल्या साठी नवीन फॉर्म दिलेला आहे. तरी ज्या विद्यार्थ्यांनी काल पाठवलेला फॉर्म भरला असेल त्यांनी पुढील फॉर्म परत भरावा. ज्या विद्यार्थ्यांनी दुसरा डोस अजुन घेतलेले नाही अशा विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या…